SOITA AUTTAJILLE 2,00€/min + pvm.

Kipu voi olla viesti sinulle

Kivun kokemusten kirjo on moninainen. Voimme kokea psyykkistä kipua esimerkiksi surutyössä. Sosiaalinen kipu voi johtua hylkäämisistä tai tahattomasta yksinäisyydestä. Joskus koko yhteisö kärsii sosiaalisesta kivusta, jos yhteisön ilmapiiri on huono. Jos olemme irtautuneet Jumalasta ja koemme yhteydettömyyttä, kärsimme hengellisestä kivusta. Silloin meitä kalvaa epämääräinen pahanolon tunne ja elämän kokeminen merkityksettömäksi on tavallista. Lisäksi koemme fyysistä kipua eri muodoissa. Fyysisellä kivulla tarkoitetaan aistein ja emootioiden tasolla tunnettuja epämiellyttäviä kokemuksia.

Kipu varoittaa

Kaikki kivut kertovat jostain – niin psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen kuin fyysinenkin. Kivun tehtävä on varoittaa edessä olevasta vaarasta. Siihen liittyy ahdistuksen tunne. Kipu ja ahdistus ovat motivaattoreita, jotka saavat meidät etsimään muutosta ja ratkaisua kivun aiheuttajaan. Siksi sen äärelle kannattaa pysähtyä. Mistä kipu kertoo? Pystymmekö ymmärtämään kivun alkujuuria, vai tarvitsemmeko asiantuntijan apua?

Kipukokemusten kirjo

Fyysisen kivun voi tuntea eri tavoilla. Joku kipu tuntuu poltteena, toinen jäytävänä jomotuksena. Kipu voi olla pistävää, viiltävää tai pakottavaa. Se voi olla lievä aistimus, jonka kanssa voi elää. Kivun kokemus voi aaltoilla, vaivata vain tiettyyn aikaan vuorokaudesta tai se voi olla kokoaikaista. Pahimmillaan kipu lamauttaa ja vie toimintakyvyn. Kipu, jota emme pysty parantamaan, voi tehdä elämästä täyttä helvettiä.

Kivun kokeminen on yksilöllistä

Jokainen kokee erilaiset kivut yksilöllisesti. Kyky tunnistaa ja ilmaista sanallisesti kipukokemuksia on erilainen eri ihmisillä. Ehdollistumat ja muu opittu käyttäytyminen vaikuttavat siihen, millaisena kipu koetaan. Perintötekijät määrittävät osittain, kuinka koemme erilaiset kipuaistumukset.

Eri ihmisillä on erilainen kipukynnys. Aiemmat elämänkokemukset vaikuttavat siihen, minkä laatuisena ja kuinka voimakkaana koemme kivun. Pitkäaikainen kipu on kroonistunutta, lyhytaikainen kipu akuuttia.

Kivun mittaaminen on vaikeaa

Kipu on yksilöllinen ja vaikeasti mitattavissa oleva kokemus. Meillä ei ole käytössämme mittaria, jolla voisimme yksiselitteisesti mitata eri ihmisten kipukokemuksia ja vertailla niitä toisiinsa. Kivun monimuotoisuus tekee kivusta kärsivien ihmisten auttamisesta haasteellista.

Joskus kivun kanssa on vain opittava elämään

Kaikkia kiputiloja ei voida parantaa. Silloin kivun hyväksyminen osaksi elämää voi olla viisasta. Jos vastustamme kipua yrittäen olla tuntematta sitä, meille aiheutuu kaksinkertainen tuska. Ensiksi, kärsimme fyysisen kivun aistimuksesta. Toiseksi, kärsimme psyykkisesti siitä, ettemme pysty torjumaan kipua elämästämme.

Rentoutusmenetelmistä, meditaatiosta ja kivun kohtaamiseen suunnitelluista mindfulness-harjoitteista voi olla apua kivun kanssa elämiseen. Ne eivät muuta kivun kokemusta, mutta ne muuttavat tapaamme kokea kykymme elää kivun kanssa ja kykymme rentoutua. Ne laajentavat elämänpiiriä kivun luoman vankilan ulkopuolelle. Muutakin on, ja voimme vaikuttaa elämäämme. Kroonisen kivun hyväksyminen on vaativa, koko elämän mittainen tehtävä, johon kannattaa hakea apua.

Vastaa