SOITA AUTTAJILLE 2,00€/min + pvm.

Henkinen kasvu voi nostaa pintaan vaikeitakin asioita – niitä ei kuitenkaan tarvitse kohdata ja käsitellä yksin

Vaikeassa tilanteessa yksin ollessa vertaistuen etsiminen voi tuntua ylivoimaiselta. Etenkin henkiseen kasvuun liittyvät kriisit ja mystiset kokemukset voivat tuntua vaikeilta jakaa. Jos voimia vain riittää, kannattaa tukea kuitenkin etsiä, sillä yksinäisyys ja eristäytyminen eivät ole yleensä hyväksi. Vertaistuen etsiminen on tapa hoivata itseään, kohdella itseään rakkaudella.

Yksinäisyys on noussut tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi

Sen torjunnasta on tullut myös tärkeä yhteiskunnallinen kysymys: millaisia ovat vastentahtoisen yksinäisyyden vaikutukset paitsi henkiseen myös fyysiseen hyvinvointiin.

Tutkimusten mukaan yksinäisyys vaikuttaa esimerkiksi siten, että sairauksista parantuminen hidastuu tai vaikeutuu. Sosiaalisen eristäytyneisyyden on sanottu tappavan ihmisiä kaksi kertaa enemmän kuin ylipaino. On myös arveltu, että se lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä yhtä paljon kuin päivittäinen tupakointi.

Erityisen yksinäiseksi olonsa voi tuntea henkiseen kasvuun liittyvien kriisien kohdalla. Niin sanottuja heräämiskriisejä tulkitaan usein väärin: ne mielletään mielenterveyden horjumiseksi. Se johtaa helposti vahingollisiin vääriin diagnooseihin, eikä niin sanottua heräämiskriisiä läpikäyvä henkilö saa asianmukaista tukea.

Heräämiskriiseihin ja henkiseen kasvuun voi liittyä monenlaisia erikoisiakin kokemuksia, kuten heräämiskriisejä läpikäyviä ihmisiä tukemaan perustetusta JoutSEN-yhteisöstä kerrotaan. Heräämiskriisiin voi liittyä erilaisia visioita, telepatiaa, voimakkaan intuition herääminen tai ajatusten kiertyminen kuolemaan ja uudestisyntymään. Heräämiskriiseihin voi liittyä myös tajunnantilojen muutoksia.

Henkiset kokemukset voivat olla myös paljon vähemmän dramaattisia

Jokin tapahtuma elämässä saattaa sysätä pohtimaan syntyjä syviä, tai kriisi voi herättää kiinnostuksen erilaisia henkisiä suuntauksia kohtaan. Usein henkiseen kasvuun liittyy kuitenkin tavalla tai toisella oman maailmankuvan muuttuminen.

Henkiseen kasvuun liittyvistä kokemuksista tai ajatuksista ei kuitenkaan välttämättä tee mieli puhua ulkopuolisille, jotka saattavat suhtautua niihin ennakkoluuloisesti tai vihamielisestikin. Kokemuksiaan jaettuaan voi myös tulla kohdelluksi eri tavalla kuin aiemmin.

Uudessa tai haastavassa tilanteessa asioiden käsittely yksin voi kuitenkin olla uuvuttavaa ja esimerkiksi pahentaa heräämiskriisin tai henkisen kasvun haastavampia oireita. Se saattaa aiheuttaa myös masennusoireita.

Et ole yksin

Näissä tapauksissa vertaistuen löytyminen voi olla todellinen pelastus. Kaikille meistä on tärkeää kokea, ettemme ole yksin. Kun omat kokemukset voi jakaa ilmapiirissä, joka ei ole tuomitseva vaan ymmärtäväinen, olo kevenee välittömästi, kivi vierähtää sydämeltä.

Vertaistuki on luonteeltaan empaattista ja vastavuoroista. Kaikki osapuolet voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia niistä. Vertaistuki on myös positiivista luonteeltaan. Tutkimusten mukaan erilaiset vertaistuen muodot esimerkiksi kohentavat itseluottamusta ja kasvattavat tukea saavan turvaverkostoa.

Tuen hakeminen on siis eräänlainen itsensä hoivaamisen muoto, itseen kohdistuvan lempeän rakkauden ilmaisu.

Vastaa