SOITA AUTTAJILLE 2,00€/min + pvm.

Haluatko muuttaa elämääsi – lue kuinka se onnistuu

Pysyvä elämänmuutos on vaikeaa. Voimme silti varmistaa onnistumistamme, sillä tietoa elämänmuutoksen tueksi on runsaasti saatavilla. Onnistuneeseen muutokseen vaikuttavat hyvin monet eri tekijät. Mitä useamman niistä voimme huomioida, sitä todennäköisempää onnistuminen on.


Jokainen voi varmistaa onnistumisensa muutoksissa huolehtimalla muutamasta seikasta.

Ensiksi, luovuttaa ei saa. Voimme kirjoittaa ylös mantroja, joiden avulla jaksamme jatkaa yrittämistä niin pitkään, että olemme maalissa. Esimerkiksi ”aina voi aloittaa alusta”, ”jokainen hetki on uusi mahdollisuus” tai ”sitoudun tähän”.

Ennen kaikkea meidän on ymmärrettävä, että muutos lähtee itsestämme. Sinä itse vaikutat eniten onnistumiseesi tai epäonnistumiseesi. On helpompi pitäytyä tutussa, vaikka se aiheuttaisi kärsimystä, kuin astua tuntemattomaan. Siksi meidän on päätettävä olla rohkeita ja tietoisesti tehdä uusia, jopa outoja asioita.

Muutokset stressaavat, joten riittävistä voimavaroista on huolehdittava. Millaiset muutokset ovat tässä elämäntilanteessa realistisia? Kun pilkomme muutosprosessin riittävän pieniin osiin, voimme huomata etenevämme ja onnistuvamme. Onnistuminen lisää motivoitumista.

Samoin hauskuus – mitä hauskempaa muutoksen toteuttamisesta pystymme tekemään, sitä todennäköisemmin jaksamme uudistua. Markkinoilla on runsaasti muutoksessa onnistumista tukevaa kirjallisuutta, kursseja ja luentoja. Niitä kannattaa kuluttaa.

Toisaalta, harvalla muutoksessa onnistuminen on kiinni tietämisestä. Tietoa on, mutta käytäntöön vieminen voi ontua. Silloin kannattaa turvautua sosiaaliseen tukeen. Toisten samaa muutosta tavoittelevien kanssa onnistuminen on todennäköisempää useimmille meistä.

Kun teemme pieniä muutoksia vähitellen, niistä tulee pysyvämpiä. Kaiken muuttaminen kerralla ei kannata. Muutos kannattaa liittää osaksi arkea pitkäksi aikaa. Tavat ja tottumukset syntyvät hitaasti, joten kärsivällisyyttä takuulla tarvitaan. Muutos on prosessi, johon kuuluu monta askelta.

Onnistuneen muutoksen askeleita on monta

Onnistuneeseen muutokseen kuuluu monia seikkoja. Prosessi ei etene lineaarisesti, ja takapakkia voi tulla. Muutosprosessin seikat tai ulottuvuudet kannattaa opetella tiedostamaan, onnistumisen edesauttamiseksi.

Alkuun meidän on keskityttävä muuttamaan ajatteluamme ja luotava selkeä visio. Voimme askarrella aarrekartan – tai tehdä sen digitaalisilla sovelluksilla – konkretisoidaksemme visiota. Visio, tuo inspiroiva mielikuva onnistuneesta tulevaisuudesta, kannattaa pilkkoa saman tien pienempiin ja konkreettisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden tulisi olla mitattavia. Niiden pohjalta on luontevaa laatia kirjallinen suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi.

Tunteet on huomioitava muutoksessa

Yksi keskeisimmistä muutosprosessin ulottuvuuksista liittyy tunteisiin. Muutoksen tekeminen on helpompaa inspiroituneena ja itsevarmana kuin surullisena, vihaisena, stressaantuneena ja ylikuormittuneena. Ymmärtämällä tunteitamme ja näkemällä niiden yhteys käyttäytymiseemme, meidän on mahdollista oppia tunnetaitoja ja muutoksen onnistumisessa auttavia itsesäätelyn taitoja.

Jos esimerkiksi koemme henkisyyteen liittyvää syvää rauhaa, meidän tuskin tekee mieli roskaruokaa, alkoholia tai ylemmääräistä sosiaalisen median seuraamista.

Miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseemme – tässä riittää itsetutkiskeltavaa jokaiselle muutokseen tähtäävälle. Tunteiden tunnistamisen jälkeen voimme tietoisesti päättää valita, kuinka suhtaudumme tunteeseen. Annammeko sen ohjata meitä tekemään toivotusta muutossuunnasta pois vieviä tekoja? Vai annammeko sen kenties vain virrata kehomme läpi, ja jatkaa sen jälkeen muutoksen tekemistä kärsivällisesti?

Positiivisesti koettuja tunteita kannattaa aktivoida muutoksen yhteydessä. Se motivoi meitä voimakkaammin kuin arvaammekaan. Innostus, onni, riemu, ilo, rakkaus ja rauha ovat onnellisuuden rinnalla monelle meistä tunteita, joiden avulla jaksamme toteuttaa uusiutumistamme.

Tunneassosiaatioita voi tehdä tietoisesti. Ja toisaalta, kun tiedämme, että alun kuherteluvaiheen jälkeen tulemme kohtaamaan sisältämme kumpuavaa epäilystä, turhautumista, ärtymystä ja voimakkaita mielihaluja palata vanhaan, voimme etukäteen varautua vastaanottamaan nuo tunteet sortumatta tekemään mitään, mikä veisi meitä kauemmas tavoitteidemme saavuttamisesta.

Identiteetti, toiminta ja mittaaminen muutoksessa onnistumisessa

Identiteetin rooli on keskeinen onnistuneessa muutoksessa. Se, millaisena näemme itsemme, määrittää sen, millaiseksi voimme kasvaa. Kun uskallamme avartaa minäkuvaamme, luomme mahdollisuuksia onnistuneelle elämänmuutokselle.

Ajattelu ja tunteet, sekä suunnittelu ja mielikuvat vaikuttavat muutoksessa onnistumiseen. Mutta niiden kanssa pääsemme vasta puoliväliin. Todellinen muutos on aina toimintaa. Mitä voimme siis tehdä? Se, mitä tällä hetkellä teemme muutoksen edesauttamiseksi, määrittää sen, pääsemmekö maaliin vai hyydymmekö matkalle.

Kun huomaamme onnistumisia, meidän tulee jatkaa niihin johtanutta toimintaa. Jos epäonnistumme, analysoimme miksi. Ja otamme opiksemme niin, että muutamme toimintaamme jatkossa.

Tekojemme vaikutuksia elämänmuutoksen kannalta voidaan mitata. Mittaaminen kannattaa suunnitella etukäteen. Jos haluamme meditoida enemmän, niin kuinka paljon enemmän? Mitä se tarkoittaa päivässä, viikossa, kuukaudessa?

Arvoista ja sosiaalisesta tuesta lisäpotkua elämänmuutoksen toteuttamiseen

Identiteetin ja toiminnan lisäksi voimme lisätä onnistumisemme mahdollisuuksia sitomalla muutos arvoihimme. Jos voimme ajatella muutoksen auttavan myös läheisiämme, tulemme hyödyntäneeksi lähimmäisen rakkauden arvoa muutoksessa onnistumisessa.

Tupakan polttamisen lopettamisessa auttaa, kun muistamme mitä se merkitsee terveydelle. Tällöin terveys on arvo, joka todennäköisesti merkitsee meille hetken mielihyvää enemmän.

Jos muutoksen myötä ympäristöystävällinen käytös ja kuluttaminen lisääntyy kohdallamme, kannattaa ympäristöarvot sitoa muutosprosessin osaksi. Kun tiedämme, mitkä asiat ovat meille tärkeitä, voimme yhdistää muutoksen tekemisen niihin.

Meidän kannattaa kertoa muutoshaaveistamme läheisillemme. Näin he voivat tukea meitä matkallamme kohti onnistumista. Voimme etsiä ympärillemme ihmisiä, jotka haluavat muuttaa elämäänsä samaan suuntaan kuin me. Jaetuista kokemuksista ja toisten tuesta saamme voimaa jatkaa muuttumista. Samalla meille tarjoutuu mahdollisuus tukea toisia saavuttamaan heidän tavoitteitaan. Yhdessä voimme keksiä toimivia rutiineja, jakaen omia vinkkejämme ja ottaen vastaan muiden ideoita.

Henkinen yhteys ja addiktiot

Erityisesti silloin, kun pyristelemme eroon riippuvuuksista, tarvitsemme runsaasti sosiaalista tukea. Mahdollisuus keskustella heränneistä ajatuksista ja tunteista auttaa. Kaikkien riippuvuuksien taustalla on halumme kokea yhteyttä. Addiktiot kuitenkin vievät meitä pois syvästä rauhasta ja hiljaisuudesta, sekä harmoniasta, joka kuuluu henkisyyteen ja yhteyteen. Ja tässä on avain henkiseen kasvuun. Tavoittaessamme yhteyden Luojaamme, elämänlähteeseen, suureen rakkauteen tai universumiin, kaikki turha putoaa pois. Ja silloin elämänmuutos onnistuu.

Kirjoituksessa on tukeuduttu Harri ja Ilkka Virolaisen kirjaan Onnistunut muutos. Sisäisestä muutoksesta ulkoiseen muutokseen. Viisas elämä 2020.

Kirjoittaja: Satu Ilta

1 Vastaus

Vastaa