SOITA AUTTAJILLE 2,00€/min + pvm.

Hyvät ihmissuhdetaidot perustuvat itsetuntemukseen

Hyvät ihmissuhdetaidot johtavat terveisiin ja vastavuoroisiin suhteisiin. Ne ovat yhteydessä merkityksellisyyden kokemiseen ja onnellisuuteen. Mutta tiedämmekö, milloin ihmissuhde on hyvä tai terve? Ja mitä taitoja tällaisten suhteiden luomiseen tarvitaan?

Terve ihmissuhde on sellainen, missä kummallakin osapuolella on hyvä olla. Turvallista ja luottamukseen perustuvaa ihmissuhdetta ei synny vahingossa. Ne rakennetaan. Emme aina huomaa, kuinka olemme ihmissuhteen rakentaneet tai miten jonkun kanssa tuntuu ”kemiat kohtaavan” heti alussa. Tällaisia kohtaamisia kuvaamme monesti sanomalla, että ”tuntuu kuin olisimme tunteneet aina”. Sellaista sielunkumppanuutta emme koe kaikkien kanssa. Silloin tarvitaan ihmissuhdetaitoja.

Mitä ovat ihmissuhdetaidot?

Ihmissuhdetaidot perustuvat itsetuntemukseen ja itsetuntoon. Itsetuntemus tarkoittaa mm. sitä, että tunnistaa omia tunteitaan, ajatuksiaan, toimintamallejaan, heikkouksiaan ja vahvuuksiaan realistisesti. Itsetuntemus on osa itsetuntoa. Monesti ihmissuhdetaidot opitaan lapsuudessa vuorovaikutuksessa kasvattajien ja muiden läheisten kanssa. Mitä vanhemmaksi lapsi varttuu, sitä enemmän merkitys kodin ulkopuolisilla ihmissuhteilla on ihmissuhdetaitojen oppimisessa. Hyvien ihmissuhteiden taitoihin kuuluu kyky luoda, hoitaa ja päättää suhteita.

Suhteen luominen ja hoitaminen kuuluvat ihmissuhdetaitoihin

Suhteen hoitaminen tapahtuu pienissä teoissa; huomion antamisesta, kuulumisten kysymisessä ja kuulemisessa. Toiselle osoitetaan, että hän on tärkeä kuuntelemalla ja katsomalla häntä. Ajan ja keskittyneen huomion antaminen toiselle ihmiselle on suhteen hoitamista. Vastavuoroisuus ja joustavuus kuuluvat hyviin sosiaalisiin taitoihin. Toiselle annetaan tilaa ja tehdään välillä aloitteita. Apua tarjotaan ja otetaan vastaan. Tasapuolisuus ja kunnioitus kukoistavat hyvässä ihmissuhteessa. Kaiken perusta on kuitenkin empatia, myötätunto ja kunnioitus. Hyvässä ihmissuhteessa vallitsee molemminpuolinen luottamus, jota ei rikota.

Tunnetaidot osana ihmissuhdetaitoja

Itsetuntemukseen kuuluvat myös tunnetaidot. Tunnetaitava kykenee tunnistamaan tunteitaan ja ymmärtää, mikä niitä triggeröi. On tärkeää kyetä osoittamaan rakentavalla tavalla toisia satuttamatta, miltä itsestä tuntuu. Tunteista voi puhua. Monesti tunteita ilmaistaan taiteen keinoin tai muutoin luovasti. Aina tunnekokemukset eivät typisty yhteen tai kahteen tunteeseen, vaan ihminen kokee useita jopa keskenään ristiriitaisia tunteita yhtä aikaa. Silloin taide tarjoaa mahdollisuuden rikkoa järjen logiikkaa ja kuvata ristiriitaisten tunnekokemusten moniulotteisuutta. Erityisen olennainen osa tunnetaitoja on kyky erottaa omat tunteet toisten tunteista.

Suhteen päättäminen on osa ihmissuhdetaitoja

Hyviin ihmissuhteisiin kuuluu myös kyky päättää suhteet, joissa emme halua jatkaa. Suoraselkäinen ja hyvä tapa päättää ihmissuhde on puhua siitä avoimesti ja rehellisesti sekä toista loukkaamatta. Meidän ei tarvitse kertoa ikäviä ajatuksiamme, jos ne saattaisivat loukata toista. Mutta joku järkevä syy ihmissuhteen päättämiselle kannattaa kertoa.

Myötätunto on hyvien ihmissuhteiden ytimessä

Myötätunto ja toisten kunnioitus ovat keskeinen osa hyviä, vastavuoroisia ja terveitä ihmissuhteita. Myötätunto on englanniksi compassion eli kanssa kärsimistä. Sillä tarkoitetaan toisen ihmisen kokemuksiin eläytymistä. Myötätuntoisissa ihmissuhteissa koetaan elämän merkityksellisyyttä ja syvyyttä. Jaetut kokemukset tuovat meitä lähemmäs toisiamme. Jos läheisistä ja epävirallisista ihmissuhteista puuttuu myötätuntoa, ne harvoin kantavat pitkälle. Opettelemalla myötätuntoa itseämme kohtaan voimme kehittyä myötätuntoisemmiksi myös muita kohtaan. Myötäkärsimys vähentää usein läheisen kärsimystä. Myötätunto on olennainen osa ihmisyyttä ja kuuluu kaikkiin terveisiin ihmissuhteisiin.

Ihmisten kunnioittaminen

Jokainen ihminen on arvokas. Myös hän, joka on erilainen, ajattelee eri tavalla tai ei kunnioita meitä. Jos maailmankuvaamme kuuluu perusolettamus siitä, että ihmiset ovat arvokkaita Jumalan luomia olentoja, joita kunnioitamme automaattisesti ja luonnostaan, meillä on hyvien ihmissuhteiden taidot sisään rakennettuina. Kuinka moni riitelee, jos kunnioittaa vastapuolta? Entä miten tappaa, loukata tai vahingoittaa henkilöä, jota kunnioittaa? Rikommeko toisen rajoja tungettelevin kysymyksin tai ottamatta toisen viestiä vastaan oman tilan tarpeesta, jos kunnioitamme häntä? Emme.

Mikäli meillä on myötätuntoa ja kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan syvällä sisimmässämme, kaikki muut ihmissuhdetaidot tulevat luonnostaan tai pienellä harjoittelulla.

teksti: Satu Ilta

Vastaa