SOITA AUTTAJILLE 2,18€/min + pvm.

Sanastoa

Astrologi | Eläinkommunikoija | Energiahoito | Enkelihoito | Ennustaja | Heiluri | Kaukohoito | Meedio | Numerologi | Regressioterapia | Selvänäkijä | Tarot-kortit | Unientulkinta  

 

Astrologi

Astrologit ovat erikoistuneet tulkitsemaan sitä, miten taivaankappaleet vaikuttavat ihmisiin. Tärkeä merkitys on myös sillä, missä ja milloin ihminen syntyi. Astrologia on järjestelmä, joka lisää itsetuntemusta ja sen avulla voi kartoittaa erilaisia elämänkaaren todennäköisiä ja mahdollisia tapahtumia. Ota siis yhteyttä astrologiin, jos haluat ymmärtää entistä paremmin itseäsi ja elämäsi tapahtumia tai elämäntilannettasi. Länsimaisessa astrologiassa, jonka juuret ulottuvat 3000 vuoden taakse, puhutaan horoskoopeista. Yksinkertaisimmillaan ne perustuvat auringon asemaan tähtikartalla henkilön syntymäpäivänä. Tarkempi astrologia perustuu täydelliseen tähtikarttaan, jossa huomioidaan henkilön syntymäpäivän lisäksi tarkka syntymäaika ja -paikka. Tähtikartan avulla astrologi pystyy syvällisesti tulkitsemaan henkilön elämää. Länsimaisen astrologian lisäksi myös Kiinassa on oma astrologian perinteensä, ja myös Maya-kansa tulkitsi ihmisten käytöstä yhteydessä kosmisiin tapahtumiin. Lähde/Lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/cam-luontaishoidot/419-cam-hoidot/109-astrologia

Eläinkommunikoija

Eläinkommunikaatio on, kuten nimikin kertoo, keskustelua eläinten kanssa. Ihmisosapuoli on eläinkommunikoija, joka välittää keskustelun tulokset toisille ihmisille. Eläinkommunikoija on siis oikeastaan tulkki. Keskustelu tapahtuu mielen tasolla, eli kommunikoija luo sisäisen yhteyden eläimeen. Maailmalla tunnetuimpien eläinkommunikoijien joukkoon kuuluu Amelia Kinkade, joka on omistanut elämänsä eläinten suojelulle. Hän kertoo, että eläimillä on rikas tunne-elämä: nekin ihastuvat, surevat, toivovat, suunnittelevat ja pohtivat asioita. Ne myös tuntevat lähellä elävät ihmisensä hyvin – psykologisine puutteineen ja terveysongelmineen. Eläinkommunikoija auttaa tilanteissa, joissa halutaan selvittää eläimen käytöksen taustaa, tai tunnistaa niiden kipuja tai vaivoja. Hän voi myös auttaa luomaan yhteyden edesmenneeseen eläimeen. Eläimiltä voi myös oppia paljon: niiden viestit ovat lohdullisia ja ymmärtäväisiä. Eläimillä on tietoa, jota vailla monet meistä taivaltavat halki elämänsä, kuolemaa peläten, huolissaan ja unohtaen rakastaa. Lähde/Lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/artikkelit/aiti-maa/elainkommunikaatio-mita-elaimet-haluavat-meille-kertoa

Energiahoito

Energiaa on kaikkialla, sillä käytännössä kaikki on energiaa. Se virtaa sekä jokaisessa meissä itsessämme, että ympärillämme. Jos energiajärjestelmässämme on ongelmia, eikä energia virtaa vapaasti, se voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen. Energiahoidon avulla näihin ongelmiin on mahdollista löytää ratkaisuja, kun käsittelyn kohteena on ihmisen energiajärjestelmä. Energiahoitoja on monenlaisia, ja niihin voi tapauskohtaisesti laskea myös esimerkiksi enkelihoidon ja reikin. Jos energiakierrossa on esteitä, eli energiatukoksia, tai kannat mukanasi hyödyttömäksi käynyttä energiaa, voit kokea erilaisia fyysisiä tai henkisiä vaivoja, joille perinteinen länsimainen lääketiede ei löydä syytä tai ratkaisua. Saatat kärsiä selittämättömistä kivuista, unettomuudesta tai esimerkiksi painajaisista. Vanhat traumat voivat aiheuttaa ongelmia arjessasi, saatat kokea masennusta, kärsiä haitallisesta jännityksestä, tai syödä epäterveellisellä tavalla. Energiahoitajan puoleen voi kääntyä vaikka ei olisikaan mitään vaivoja. Hoito ei välttämättä vaadi kosketusta ja se annetaan joko hoitolassa tai kaukohoitona, jolloin hoitaja ja hoidon vastaanottaja eivät ole samassa tilassa. Lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/cam-luontaishoidot/419-cam-hoidot/85-intuitiivinen-parantaminen

Enkelihoito

Enkelihoito perustuu näkemykseen, että meidän jokaisen rinnalla kulkee enkeleitä. Joillakin saattaa olla muistoja enkeleiden kohtaamisesta lapsuudessa, mutta myöhemmin usein sysäämme nämä muistot syrjään. Opimme ajattelemaan kokemuksia ja merkkejä enkeleiden läsänolosta mielikuvituksen tuotteena ja yhteys enkeleihin katoaa. Enkelihoidon yksi ulottuvuus voi olla uuden yhteyden luominen näihin lempeisiin, sinulle hyvää tahtoviin valo-olentoihin. Enkeleitä on erilaisia; on esimerkiksi suojelusenkeleitä, joka on meille kaikille tuttu käsite, he varjelevat pientä kulkijaa. Jokaisella meistä onkin oma suojelusenkeli. Sen lisäksi taivaltamme seuraavat arkkienkelit; merkittävät valo-olennot, jotka ovat enkelihierarkiassa suojelusenkeleitä korkeammalla. Enkelihoidossa hoitaja on välittäjän roolissa. Hän välittää hoitavaa enkelienergiaa hoidon vastaanottajalle ja avaa yhteyttä enkeleiden ja hoidettava välille. Hoidolla on siis kahdenlainen ulottuvuus. Toisaalta enkelienergia hoivaa hoidon vastaanottajaa kokonaisvaltaisesti, ja toisaalta se auttaa vastaanottajaa luomaan suoran yhteyden enkeleihin. On mahdollista, että kun yhteys on avattu, voit myös itsenäisesti olla enemmän yhteydessä enkeleihin sekä omaan suojelusenkeliisi. Lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/vaihtoehtoiset-ja-taeydentaevaet-hoidot1/enkelihoito

Ennustaja

Ennustajaksi kutsutaan henkilöä, joka tyypillisesti pystyy katsomaan menneeseen ja tulevaan, ja näkevät myös nykyhetkesi. Ennustajat käyttävät erilaisia välineitä työssään. Ennustaa voi esimerkiksi Tarot-korttien avulla, tai esimerkiksi kristalleja käyttäen. Ennustajat voivat käyttää työssään myös vaikkapa teelehtiä tai enkelikortteja. Ennustajaan kannattaa ottaa yhteyttä, jos kaipaat vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Ne voivat liittyä esimerkiksi rakkauselämään tai muihin ihmissuhteisiin, tai omaan tulevaisuuteesi. Ennustaminen on myös tie itsetuntemukseen: ennustaja voi johdatella sinut tutustumaan itseesi paremmin ja avata tietä erilaisille tärkeille oivalluksille. Lähde/Lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/cam-luontaishoidot/419-cam-hoidot/111-tarot

Heiluri

Heiluri antaa vastauksia, jotka kumpuavat kollektiivisesta tietoisuudesta. Heiluri ei siis varsinaisesti anna uutta tietoa, vaan nostaa näkyville vastauksen, jota et vielä itse tiedosta. Heiluri on väline, jonka avulla voi myös hakea vahvistusta omalle intuitiolle. Heiluri on yleensä nauha tai ketju, jossa riippuu painavampi elementti, kuten esimerkiksi sormus tai kivi. Heiluria käytetään niin, että sitä riiputetaan kädessä ja esitetään heilurille kysymyksiä. Heiluri voidaan ripustaa esimerkiksi sormen päähän ja pidetään käsi mahdollisimman vakaana, jotta heilurin liikkeet eivät häiriinny. Vastauksia tulkitaan heilurin liikeratojen perusteella ja tyypillisesti heiluria käytetään muotoilemalla kysymyksiä, joihin vastaus on joko kyllä tai ei. Heiluria voidaan käyttää myös kartan tapaan. Paperille kirjoitetaan erilaisia vastauksia tai vaihtoehtoja ja heiluria riiputetaan kunkin vastauksen kohdalla seuraten heilurin liikkeitä, tai vaihtoehtoisesti tarkkaillaan mitä vaihtoehtoa kohti heiluri pyrkii.

Kaukohoito

Kaukohoito tarkoittaa, että hoitaja ja hoidon vastaanottaja eivät ole fyysisesti samassa paikassa. Kaukohoitona voi vastaanottaa esimerkiksi energiahoitoja, enkelihoitoa tai reikihoitoa. Hoitaja on eräänlainen parantavan voiman välittäjä, joka on peräisin universumista tai henkimaailmasta. Kaukohoidon etu on, että sen voi vastaanottaa missä tahansa, omassa rauhallisessa ja turvallisessa paikassa. Hoidon ajankohtana varmista että voit olla omissa oloissasi ilman häiriöitä. Rauhoita tila sammuttamalla elektroniikkalaitteet ja puhelin ja vaientamalla musiikki sekä muut äänet. Lempeä valaistus tai kynttilänvalo edesauttavat levollisen tunnelman luomisessa. Voit maata tai istua, kunhan vain olosi on mahdollisimman mukava ja rento. Hoitaja saattaa sopia, että ennen hoitoa ja sen jälkeen käydään tilannetta läpi puhelimitse. On myös mahdollista tilata kaukohoito niin, että sen ajankohtaa ei erikseen sovita. Usein vaikutuksen huomaa hoidon alkaessa, vaikka sen ajankohtaa ei tietäisikään. Kaukohoidon voi tilata myös lapselle tai lemmikille, mikä on usein näiden kohdalla kätevin tapa saada energiahoitoa.

Meedio

Meedio välittää viestejä henkimaailmasta. Tyypillisesti meedio tuo viestejä edesmenneiltä ihmisiltä eläville ihmisille. Meediot voivat usein luoda yhteyden myös edesmenneisiin eläimiin. Meedioon voi siis ottaa yhteyttä, jos tunnet huolta edesmenneestä läheisestäsi.  Meedio voi auttaa, jos tunnet jonkin henkilön pyrkivän yhteyteen rajan toiselta puolen. Rajan toiselta puolelta välitetään usein lohduttavia, rakkaudellisia viestejä. Meediot ovat monesti olleet lapsesta asti herkkiä yliluonnollisille asioille, kyenneet ennustamaan tulevaa ja he näkevät usein enneunia. Usein meedioilla on suvussaan toisia meedioita, tai meedion kykyjä omaavia henkilöitä. Lähde/lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/vaihtoehtoiset-ja-taeydentaevaet-hoidot1/meedio

Numerologi

Numerologit tulkitsevat elämääsi numeroiden avulla. Jokaisen ihmisen syntymäajan ja nimen paljastamat numerot kertovat siitä, millaisia asioita hänen on tarkoitus elämässään oppia ja millaisilla luonteenpiirteillä hänet on varustettu ja millaisia hänen ihmissuhteensa saattavat olla. Numerologia on siis myös yksi tie itsetuntemukseen, mutta siitä on myös apua, kun halutaan etsiä vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Numerologiassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ihmisen elämää ja pyritään löytämään selityksiä ja vastauksia erilaisiin kysymyksiin käyttämällä numeroita ja niiden erilaisia värähtelytaajuuksia. Jokainen numero edustaa tiettyä kosmista energiamuotoa. Numerologia on ikivanha symbolijärjestelmä, jota on käytetty tuhansia vuosia muun muassa Intiassa ja Kiinassa. Länsimaisen numerologian kehittäjänä pidetään matemaatikko Pythagorasta. Lähde/lue lisää: https://www.kuudesaisti.net/cam-luontaishoidot/419-cam-hoidot/118-numerologia

Regressioterapia

Regressio viittaa palaamiseen, ja regressiohoitaja auttaa sinut matkalle entisiin elämiisi ja niiden kokemuksiin. Tausta-ajatuksena on, että entisten elämien tapahtumat voivat vaikuttaa myös nykyiseen elämääsi. Regressioterapia on siis yksi tapa lisätä itsetuntemusta. Menneiden elämien kokemukset saattavat ilmetä esimerkiksi fyysisinä kipuina, joille lääkärit eivät löydä minkäänlaista syytä. Myös erilaiset henkiset ja psykologiset haasteet voivat juontaa juurensa aiempiin elämiin. Saatat käyttäytyä tavalla, joka on sinulle haitallinen, tai voit kärsiä erilaisista tunne-elämän lukoista. Regressiohoidosta voi olla apua myös häiritseviin pelkoihin, jotka voivat juontua aiempien elämiesi tapahtumista. Itse terapia tapahtuu regressiohoitajan johdolla. Riippuu hieman hoitajasta, miten terapia etenee, mutta tyypillisesti ensin luodaan rentoutunut tila, ja hoitaja saattelee sinut entisiini elämiisi puheella ohjaten. Tarkoituksena on suorittaa eräänlainen matka menneisiin elämiin alitajunnasta kumpuavan tiedon perusteella. Terapian aikana voi syntyä fyysisiä tunteita, tai voit saada otteen muistoista, jotka kumpuavat aiemmista elämistäsi. Ne voivat auttaa ymmärtämään omaa nykyhetkeäsi, toimintatapojasi tai kipujesi syitä. Saatat myös ymmärtää joidenkin ihmisten tai ihmissuhteiden roolin elämässäsi. Pulmatilanteissa näiden muistojen käsittely ja tilanteiden eläminen uudelleen on tapa saattaa tilanne loppuun, jolloin tilanne nykyelämässä rauhoittuu. Ennen terapiaa on tärkeää kertoa omasta taustasta rehellisesti hoitajalle, sillä se ei sovi kaikille. Regressioterapia ei sovi mielenterveyden sairauksia poteville henkilöille; sitä ei saa antaa esimerkiksi henkilöille, joilla on taipumusta psykoottisuuteen.

Selvänäkijä

Selvänäkijät pystyvät katsomaan tulevaan ja menneeseen, ja näkevät myös nykytilanteesesi. Selvänäkijältä voi pyytää apua, kun kaipaat lisätietoa esimerkiksi sydämen asioihin tai terveyteen liittyen. Myös arkisissa tilanteissa voi kääntyä selvänäkijän puoleen, oli kyseessä sitten raha-asiat tai työasiat – tai vaikkapa kadonnut esine. Selvänäkijät työskentelevät kukin tavallaan. Näkeminen voi tapahtua esimerkiksi erilaisina kuvina, auran aistimisena tai ikään kuin filminä. Sitä voi kuvata kolmannella silmällä katsomiseksi tai ihmisen energiakentän tutkimiseksi. Selvänäkijä ei siis ole sama asia kuin meedio, joka välittää viestejä henkimaailmasta. Selvänäkijät voivat auttaa konkreettisissa kysymyksissä, tai antaa johtolankoja, jotka johdattelevat oikealle polulle. He tukevat ja auttavat, mutta eivät tee päätöksiä puolestasi.

Tarot-kortit

Tarot-kortit on tiettävästi luotu Pohjois-Italiassa 1400-luvulla ja aluksi niitä käytettiin tavanomaiseen kortinpeluuseen. Tarot-korteilla ennustaminen on luultavasti aloitettu vasta 1700-luvulla. Pakkaan kuuluu yleensä 78 korttia, joihin on kuvitettu erilaisia symboleita ja symbolisia piirroksia tai maalauksia, jotka liittyvät esimerkiksi rakkauteen, rahaan, asumiseen tai ihmissuhteisiin. Tarot-kortteja on monenlaisia ja niiden ulkoasu vaihtelee merkittävästi, kuten osittain myös niiden tulkitseminen. Kortteja joko nostetaan, tai niistä tehdään erilaisia ”pöytiä”, jotka kertovat useampia asioita kerrallaan. Korttien kuville ja niiden symboliikalle on olemassa muutamia yleisesti tunnettuja tulkintatapoja, joita luetaan tilanteen mukaan. Korteille voi esimerkiksi esittää kysymyksen, ja nostetun kortin viestiä tulkitaan kysytyn kysymyksen kautta. Vastaukset eivät siis ole suoria, vaan ennen kaikkea johdattelevia: ne auttavat ymmärtämään tilannetta, ruokkivat itsetuntemusta ja avaavat tietä syvällisempään tietoisuuteen. Tarot-korteista on apua ja iloa myös niille, jotka kulkevat henkisellä polulla. Yleisesti ne voivat olla avuksi elämän solmukohdissa, sillä ne johdattavat käsittelemään solmun purkamisen kannalta olennaisia seikkoja.

Unientulkinta

Unientulkinta on ollut osa ihmiseloa jo tuhansien vuosien ajan. Unien on jo kauan ajateltu välittävän meille viestejä. Viestit eivät ole kuitenkaan selkokielisiä, vaan ne on verhottu usein erilaisiin vertauskuviin ja symbolien taakse. Unientulkinta tarkoittaa sitä, että pyritään ymmärtämään unien merkitys ja niiden välittämä viesti. On olemassa joitain melko tunnettuja unisymboleita, mutta unientulkinnan lähtökohta on aina unennäkijän oma elämäntilanne. Niinpä unientulkitsijan rooli on ohjata unennäkijää avaamaan unien salaisuuksia: vain unen nähnyt henkilö voi ymmärtää mitä uni hänen kohdallaan lopulta tarkoittaa. Voit kääntyä unientulkitsijan puoleen, jos näet esimerkiksi unta, jossa toistuu sama teema, tai jos jokin uni on jäänyt häiritsemään, mutta et saa kiinni sen sanomasta. Omien uniensa ymmärtäminen on tapa syventää itsetuntemusta, ja unientulkitsijan puoleen voi myös kääntyä silloin, kun haluat oppia itse ymmärtämään uniasi. Jos sinulla on vaikeuksia muistaa uniasi, mutta haluaisit syventyä niiden maailmaan, kannattaa alkaa pitää unipäiväkirjaa. Kun heräät, kirjoita ylös mahdollisesti näkemäsi unet. On myös hyvä varmistaa riittävä unensaanti ja rauhoittaa illat, jotta saat unenpäästä kiinni. Päiväkirjasta on myös iloa, jos haluat ymmärtää esimerkiksi sitä, millaisissa elämänvaiheissa minkäkinlaisia unia näet. Ahkerasti pidetty unipäiväkirja on siis sekin eräänlainen itsetuntemuksen väline.